AMERICAN PIT BULL TERRIER

Uznano że rasa ta jest niebezpieczna i agresywna w stosunku do innych zwierząt. Nie wszystkie jednak psy tej rasy bywają złe, natomiast wszystkie są silne i gdy się je prowokuje – atakują. Na pewno nie są to psy dla każdego, i powinni je kupować ludzie którzy mają dość energii aby skierować ich siłę w odpowiednim kierunku. Są kochające i opiekuńcze w stosunku do swojej rodziny.

pitbul

Waga: 22-36kg
Wielkość:45-56 cm