Jak hodować ślimaki ?

slimakPielęgnacja ślimaków w akwarium jest często polecana w różnego rodzaju publikacjach akwarystycznych – szczególnie tych starszych – jako środek walki z glonami. Nie zawsze jednak ślimaki w akwarium są elementem pożądanym. W wielu przypadkach nadmierny ich rozród jest niewskazany ze względów estetycznych, a ich zdolności czyścicielskie są również ograniczone. Dlatego też we współczesnej akwarystyce opinie o ślimakach w akwarium są o wiele bardziej powściągliwe, a często wręcz negatywne.

Ślimaki z rodzaju Pomacea mogą rozmiarami przewyższać powszechnie znanego ślimaka winniczka

Drobne gatunki ślimaków z reguły nie uszkadzają roślin. Rozmnażając się jednak bardzo silnie, nawet te drobne gatunki mogą stać się niepożądane ze względów estetycznych. Następuje to szczególnie łatwo wtedy, gdy podajemy rybom zbyt dużo suchych pokarmów lub pokarmów roślinnych. Mając dostatek takiego łatwo dostępnego, wysokowartościowego pokarmu ślimaki rozmnażają się szybko i wkrótce występują masowo. Ich zwalczanie polega na regularnym, cotygodniowym ich zbieraniu przy okazji czyszczenia akwarium. Równocześnie należy zwrócić uwagę, aby nie przedawkować pokarmów podczas karmienia ryb. Niezwykle skuteczne w zwalczaniu ślimaków są ryby z rodzaju Botia (po polsku-śliziki lub bocje), które odżywiają się nimi i zwykle w ciągu kilkunastu dni całkowicie wytępią je w akwarium.

Większe gatunki ślimaków mogą uszkadzać rośliny. Jeżeli więc chcemy mieć w akwarium piękne rośliny, to nie wolno – nawet okresowo – trzymać w nim większych gatunków krajowych ślimaków. Przenoszenie ślimaków z otwartych zbiorników jest niedopuszczalne również ze względu na możliwość przenoszenia pasożytów ryb. W handlu akwarystycznym spotyka się natomiast dość często południowo amerykańskie ślimaki z rodzaju Pomacea, dawniej zaliczane do rodzaju Ampullaria. Największe gatunki mogą rozmiarami muszli przewyższać powszechnie znanego ślimaka winniczka. Pomacea rozmnażają się w niewoli i obecnie stały się standardowymi zwierzętami akwarystyki. Znane są nawet sztucznie wyhodowane formy barwne. Te interesujące dla obserwacji zwierzęta nie są szkodliwe dla żywych roślin, gdy są regularnie dokarmiane sparzonymi liśćmi sałaty, sparzonymi lub mrożonymi liśćmi szpinaku i innymi pokarmami pochodzenia roślinnego. Przedkładają bowiem martwą tkankę roślinną nad żywe rośliny. Dopiero zmuszone głodem, z braku dokarmiania mogą uszkadzać rośliny. Jeżeli takie uszkodzenia zaobserwujemy, to będzie to sygnałem do usunięcia ślimaków lub do ich dokarmiania. Przed usunięciem upewnijmy się jednak, czy ślimaki rzeczywiście zjadają żywe części roślin, czy też tylko te już wcześniej obumarłe i ich fragmenty.