Puma

pumaPuma (Felis concolor), zwana też kuguarem, jest dużym kotem zamieszkującym skraje lasów i stepy Ameryki Południowej i Północnej po Kanadę. Ma smukłe ciało długości 1-2 m, a ogon długości do 80 cm. W kłębie osiąga wysokość do około 60 cm.

Prowadzi nocny tryb życia, polując na mniejsze ssaki i ptaki. Niekiedy czyni duże szkody w hodowlach owiec i bydła, co sprawia, że w warunkach naturalnych jest ostro tępiona.