Kategoria: Akwarystyka

Wszystkie informacje o akwarystyce zawarte na naszej stronie pochodzą z ogólnodostępnych źródeł.

Jak hodować rośliny ?

Dla każdego akwarysty ważne jest, aby posiadać odpowiednio wiele egzemplarzy roślin. Dopiero wtedy bowiem jest możliwe gustowne urządzenie akwarium. Zakup większej liczby roślin jest jednak przedsięwzięciem kosztownym, szczególnie w przypadku tych droższych gatunków. Nie zawsze też można otrzymać za darmo lub w drodze wymiany więcej egzemplarzy pożądanego gatunku. Z tego względu rozmnażanie roślin akwariowych jest zagadnieniem istotnym właściwie dla każdego, kto chce mieć w mieszkaniu pięknie urządzone akwarium dekoracyjne. Rośliny rozmnażają się zarówno generatywnie (płciowo), jak i wegetatywnie (bezpłciowo). Fundamentalna różnica między tymi dwoma typami rozmnażania przejawia się w sposobie przekazywania informacji genetycznej następnemu pokoleniu. W praktyce akwarystycznej płciowe (przez...

Żywienie ryb

Ryby tropikalne w warunkach naturalnych nie zawsze znajdują odpowiednie ilości pokarmu, stąd też są one przystosowane do wytrzymywania dłuższych okresów głodu. Niedobory te nadrabiają w okresach obfitości pokarmu, zwykle w czasie pory deszczowej. W tym czasie także dojrzewają gonady ryb i odbywa się ich tarło. Młode mogą osiągnąć dojrzałość płciową mając dostateczną ilość pożywienia. Podstawowym zadaniem akwarystów jest zapewnienie hodowanym rybom pokarmu jak najbardziej zbliżonego do diety naturalnej. Aby ułożyć dla naszych ryb odpowiedni jadłospis, należy wiedzieć, do której z trzech wymienionych niżej grup można je zakwalifikować: a) ryb roślinożernych, żywiących się tylko roślinami; b) ryb wszystkożernych, zjadających drobne zwierzęta...

Jakie gatunki ryb hodować

Według systematyki biologicznej wszystkie ryby dzielą się na rzędy, rodziny, podrodziny, gatunki i podgatunki. Prawie każda rodzina odznacza się charakterystycznym dla siebie kształtem ciała, płetw i niektórych organów wewnętrznych. Poszczególne gatunki zaś odróżniają się na ogół po ubarwieniu. Liczba gatunków jest ogromna, ale akwarystyka zajmuje się tylko kilkudziesięcioma. Nad wyborem gatunku ryb trzeba się dobrze zastanowić przed zaopatrzeniem się w zbiornik i jego urządzeniem. Od wielkości akwarium zależy wielkość hodowanych ryb i liczebność przyszłego stada. Spośród wielu dostępnych gatunków początkujący hodowca powinien wybrać jeden, najbardziej popularny, a dopiero po zdobyciu doświadczenia zainteresować się innymi, wymagającymi troskliwszej opieki i dłuższej praktyki....

Jak rozmnażać ryby

Jak rozmnażać ryby

1. Koszyczki do rozrodu ryb (“koszyczki porodowe”) są odpowiednie zwłaszcza dla gatunków żyworodnych. Koszyczek zawiesza się w średnim lub dużym akwarium hodowlanym, w którym młode pozostają do czasu, kiedy wyrosną. Otwory koszyczka pozwalają młodym uciec przed żarłocznością matki. 2. W akwariach tarłowych przeznaczonych dla ryb składających jaja swobodnie opadające na dno i nie sklejające się, zaleca się umieszczenie tuż nad dnem zbiornika specjalnej siatki; jej oczka muszą umożliwiać swobodne przedostawanie się przez nią jaj. Chronimy w ten sposób ikrę przed kanibalizmem rodziców. 3. Jaja kleiste lub wyposażone w specjalne wyrostki, składane są na roślinach wodnych, wśród których trą się ryby....

Jak pozbyć się glonów

Jak pozbyć się glonów

Pojęcie “glony” jest już w nauce pojęciem sztucznym, gdyż organizmy nazywane tak przez laików należą w rzeczywistości do całego szeregu grup systematycznych, których wzajemne precyzyjne rozróżnianie zwykle wymaga użycia mikroskopu oraz znajomości różnych stadiów rozwojowych. Dlatego też nadal będziemy się posługiwać pojęciem “glony”, a rozróżniać je między sobą będziemy tylko w zakresie niezbędnym w akwarystyce, nie wymagającym użycia mikroskopu oraz przygotowania fachowego. Różne stadia rozwojowe glonów występują pospolicie w wodach naturalnych lub w akwariach, a często nawet w wodzie wodociągowej. Do akwariów glony mogą dostawać się z wodą, roślinami, pokarmem dla ryb, itp. Ich masowy i niepożądany rozwój zachodzi wtedy,...

Jak hodować ślimaki ?

Pielęgnacja ślimaków w akwarium jest często polecana w różnego rodzaju publikacjach akwarystycznych – szczególnie tych starszych – jako środek walki z glonami. Nie zawsze jednak ślimaki w akwarium są elementem pożądanym. W wielu przypadkach nadmierny ich rozród jest niewskazany ze względów estetycznych, a ich zdolności czyścicielskie są również ograniczone. Dlatego też we współczesnej akwarystyce opinie o ślimakach w akwarium są o wiele bardziej powściągliwe, a często wręcz negatywne. Ślimaki z rodzaju Pomacea mogą rozmiarami przewyższać powszechnie znanego ślimaka winniczka Drobne gatunki ślimaków z reguły nie uszkadzają roślin. Rozmnażając się jednak bardzo silnie, nawet te drobne gatunki mogą stać się niepożądane...

Choroby ryb

Ryby, podobnie jak inne żywe organizmy narażone są na niebezpieczeństwo, jakim jest atak obecnych w każdym środowisku mikroorganizmów. Odpowiednio wczesne rozpoznanie choroby umożliwi jej łatwiejsze zwalczenie i zapobiegnie stratom w hodowanym stadzie ryb. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza tam, gdzie trzyma się dużą liczbę ryb, np. w magazynach rybnych lub hurtowniach. Tutaj właśnie choroby mogą się błyskawicznie rozprzestrzenić, tym bardziej że ryby w tych zbiornikach są często wygłodzone lub wyczerpane transportem. Choroby wywołane wpływem środowiska. Ważna dla zdrowia ryb jest jakość wody jej temperatura, skład chemiczny i natlenienie. Zmiana warunków środowiska może spowodować chorobę ryb. Życie większości ryb słodkowodnych jest...

Barwniak czerwonobrzuchy

opis Wody tropikalnej Afryki zachodniej i centralnej zamieszkują liczne wielobarwne pielęgnice; największą popularnością z nich wszystkich cieszy się wśród akwarystów Pehicachromis pulcher (syn. Pelmatochromis kribensis) (1), sprowadzony do Europy w 1951 r. Dorosłe ryby osiągają długość 10 cm. Jedną z charakterystycznych cech samic są boki rubinowej barwy. Samice są również mniejsze i pełniejsze od samców. rozmnażanie Hodowla barwniaka czerwonobrzuchego nie nastręcza trudności. Najodpowiedniejsza dla niego temperatura wody wynosi 24-26°C, pH 7,0, twardość 10°dGH i 2°dCH (woda wodociągowa). Są to ryby monogamiczne i tworzą trwałe pary. Tarło odbywają w 50-100-litrowych zbiornikach, na dnie których umieszcza się po kilka doniczek z wybitym...

Urządzenie akwarium

Panuje przekonanie, że człowiek pracujący zawodowo nie ma czasu na utrzymywanie akwarium w należytym porządku. Opinia ta może być słuszna, jeśli praca wymaga kilkudniowych wyjazdów z domu, choć nawet i wtedy współczesna technika może pomóc. Odpowiednio wyposażone akwarium, obficie obsadzone roślinami i, co jest szczególnie ważne, nie przepełnione chaotyczną zbieraniną ryb, będzie dobrze funkcjonowało nie absorbując zbytnio właściciela. Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące, podstawowe zasady: usytuowanie akwarium w mieszkaniu musi harmonizować z urządzeniem wnętrza; im większe jest akwarium, tym mniej wymaga pracy i tym większych można oczekiwać sukcesów; konieczne jest przeznaczenie 5-10 minut dziennie na karmienie ryb i około...

Przygotowanie odpowiedniej wody dla ryb

Ryby pochodzące z różnych biotopów mają też określone wymagania co do składu wody. Skład wody najbardziej zbliżony do naturalnego jest często podstawą sukcesu w hodowli ryb akwariowych. W akwarium istotne znaczenie mają takie właściwości wody, jak: temperatura, zawartość tlenu, odczyn (pH), twardość ogólna wody (dGH), twardość węglanowa, zawartość związków azotowych. Temperatura. Większość ryb tropikalnych najlepiej rozmnaża się w wodzie o temp. 24oC. Różnice występujące u poszczególnych gatunków omówione zostały przy ich szczegółowym opisie. Zawartość tlenu. Ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Mimo że ryby tropikalne żyjące w wodach ciepłych można uważać za stosunkowo niewrażliwe na...