Kategoria: Akwarystyka

Podłoże w akwarium

Obserwując rośliny wodne w naturze zauważymy, że występują one na najrozmaitszym podłożu – od mulistego do gruboziarnistego żwiru. Zależy to nie tylko od gatunku rośliny, ale i od miejsca jej występowania. Często można zaobserwować, że w podłożu występują warunki beztlenowe (wyraźny zapach siarkowodoru przypominający zapach zepsutych jaj), a pomimo to rośliny żyją i nawet się rozwijają. Mało wnikliwego obserwatora może to prowadzić do wniosku, że podłoże ma stosunkowo niewielkie znaczenie dla roślin wodnych. Tak jednak nie jest, a szczególnie jaskrawo uwidacznia się to w warunkach uprawy akwariowej! Nieodpowiednie podłoże może bowiem prowadzić w akwarium do powstawania warunków beztlenowych. W takim...

Oświetlenie akwarium

Uprawa roślin w akwarium może być utrudniona lub wręcz uniemożliwiona zarówno przez zbyt niskie, jak i zbyt wysokie natężenie któregokolwiek z czynników środowiska. Ten czynnik, który występuje w największym niedoborze lub nadmiarze staje się czynnikiem limitującym. Światło – czynnik podstawowy Podstawową funkcją życiową roślin zielonych jest fotosynteza, czyli proces, w którym roślina z dwutlenku węgla i wody wytwarza substancję organiczną (węglowodany) . Wykorzystuje do tego celu energię, jaką niesie światło. Ubocznym produktem fotosyntezy jest tlen. Szczegółowe reakcje fizykochemiczne zachodzące podczas fotosyntezy są bardzo skomplikowane. Wytworzone węglowodany są zużywane w dalszych procesach życiowych rośliny bądź to do budowy jej ciała, bądź...